Historykon

Staroobrzędowcy

By admin,

Staroobrzędowcy- zwani również starowiercami, filiponami i raskolnikami- jako odrębna grupa wyznaniowa pojawili się w drugiej połowie XVII wieku. Wtedy to oddzielili się od Kościoła prawosławnego w Rosji. Bezpośrednią przyczyną rozłamu była niechęć do reformy ksiąg liturgicznych i zmian w obrzędach religijnych, wprowadzonych przez patriarchę rosyjskiego- Nikona.

Peowiacy

By admin,

Polska Organizacja Wojskowa była organizacją założoną przez Józefa Piłsudskiego. Była to organizacja paramilitarna, chociaż większość jej członków w czasie I wojny światowej lub wkrótce po niej- w wojnie polsko- bolszewickiej- stała się żołnierzami. Peowiacy prowadzili działalność dywersyjną, szkoleniową, brali udział w bojowych akcjach, później powstaniach – wielkopolskim, sejneńskim, powstaniach śląskich. Współcześnie organizacja została reaktywowana przez młodzież. Peowiacy szkolą się z zakresu wojskowości, terenoznawstwa, topografii, strzelectwa… etc. Biorą udział w rekonstrukcjach, są filarem świąt państwowych, pomagają wojsku, organizują pokazy i szkolenia patriotyczno- obywatelskie.

Matka królów

By admin,

Królowa Elżbieta z domu Habsburg, zwana Rakuszanką (Rakuszanie- dawniej czeska nazwa Austriaków, stosowana w polszczyźnie)zapisała się w historii zaszczytnym przydomkiem „Matka królów” , gdyż spośród trzynaściorga jej potomstwa z Kazimierzem Jagiellończykiem aż czterech jej synów nosiło koronę, zaś jeden z nich- Kazimierz- został świętym.

Dzieje Filipowa- scenariusz na święta lokalne

By admin,

W scenariuszu ujęto historię miejscowości. Aktorzy to postacie z dziejów. Są tu Jaćwingowie, Krzyżacy, Zygmunt August i in. Wykorzystano wiersze Marii Konopnickiej, teksty historyczne oraz twórczość własną.

Józef Piłsudski i jego legenda

By admin,

„Piłsudski był człowiekiem czynu, wypowiadał się głównie czynami, jak Napoleon czy Aleksander Wielki. Do historii przechodzą często ludzie, którzy działając nawet krótko, w jednym, ale decydującym momencie potrafili na szale losów rzucić samych siebie…Piłsudski oddziaływał na naszą historię przez lat kilkadziesiąt; pokonany- wracał kilkakrotnie, rozpoczynał swą pracę w innym miejscu, z innymi ludźmi…” (B. Urbankowski)

Tatarskim szlakiem województwa podlaskiego

By admin,

Wyprawa „Tatarskim szlakiem województwa podlaskiego” stanowi jeden z elementów poznawania wielokulturowości i wielowyznaniowości województwa. Jest tym bardziej interesujący, iż zarówno wyznanie (islam) jak i kultura tatarska mimo, iż są odmienne od polskich tradycji , wpisały się do tradycji polskich poprzez wielowiekową więź historyczną.

O Homerze, który całą Helladę wykształcił

By admin,

Epopeja homerowska była dla Greków tym, czym jest Biblia dla chrześcijan. To ona dawała podstawy wychowania i nauki młodzieży. Rapsodowie wygłaszali jego utwory na ucztach i większych zgromadzeniach. Kim był Homer i dlaczego jego utwory jako klasyka są kanonem współczesnego erudyty.

Jeśli widzę da­lej to tyl­ko dla­tego, że stoję na barkach olbrzymów. Isaac Newton

By admin,

Nature and Nature’s laws lay hid in Wight „Good Said, Let Newton be!” And all was light. (A. Pope)
Isaac Newton urodził się w tym samym roku, gdy zmarł Galileusz, odkrywca ruchu przyspieszonego swobodnie spadających ciał (nie poddanych działaniu żadnych sił zewnętrznych). Jakkolwiek jednak zarówno Galileusz, jak i Kopernik odrzucili błędne koncepcje starożytnych, przed Newtonem nikt nie sformułował spójnej teorii, dotyczącej ruchu.

Kurhany w Garbasie I

By admin,

Cmentarzysko kurhanowe w Garbasie I znajduje się w niezwykle malowniczym miejscu. Na wzgórzu, z którego rozpościera się piękny widok na okolicę znajduje się 6 kurhanów, nieopodal zaś wznosi się majestatycznie kurhan książęcy.