Historykon

Kevin Powers „Żółte ptaki”

By admin,

Nie ma sprawiedliwej wojny. Samo znaczenie tego słowa wyznacza przemoc, wrogość w stosunku do drugiego człowieka, śmierć, strach, grozę i rozpacz. Można w sposób poetycki opisać bohaterstwo, odwagę i bohaterów, można jednak przedstawić wojnę tak, jak Kevin Powers- jako stygmat, piętno na duszy jej uczestników. Ślad, który mimo wysiłków, by zapomnieć, rzutuje na każdy dzień ich życia .

„Zapach miasta po burzy”

By admin,

Jeśli można powiedzieć, że istnieje lektura, w której tło dokładnie mogę się wpisać, jest nią „Zapach miasta po burzy” Olgierda Świerzewskiego. Wielki, niezwyciężony ZSRR, jego potęga i wszechobecność towarzyszyły mojemu dzieciństwu. Puszkin, Lermontow, Majakowski – to poeci, których znaliśmy, zaczytywaliśmy się w egzystencjalno- historycznych powieściach Szołochowa, L.Tołstoja, A. Tołstoja i Dostojewskiego.

W Miodoborzu

By admin,

Miodoborze zapoznaje odwiedzających z tradycją wsi, łącząc lata minione z nowoczesną elegancją przekazu. Każdy fragment tego miejsca powoduje błysk w oku. Urokiem emanują : rzeka za domem, staw, kameralne miejsce na ognisko, boisko, gdzie można pobiegać, park maszyn i muzeum dawnej wsi, gdzie czas zatrzymał się w miejscu. Tam właśnie można usiąść na leżance i sądzę, że gospodarze pozwoliliby wtulić się w starą burkę, gdyby było zimno.

Szlakiem fortyfikacji _ Filipów

By admin,

Na terenie Filipowa odnaleźć można pozostałości niemieckich fortyfikacji tzw. strefy ochronnej granicy Prus Wschodnich i Południowych Prus Wschodnich. Większość z nich została zniszczona przez rosyjskich saperów, część zachowanych jest dziedzictwem kulturowym minionych dni. Na podstawie zachowanych fragmentów można domniemywać, jaką rolę w wojnie odgrywało budownictwo obronne, jak wiele wysiłku i materiału włożono, by służyło ono celom militarnym.

Dariusz I Wielki

By admin,

Król perski. Nazywał siebie królem królów, gdyż pozostawiał przy władzy monarchów, zasiadających na tronach przed podbojem ich ziem. W swoim ogromnym imperium tolerował różne religie; zgodził się na odbudowę żydowskiej świątyni w Jerozolimie. Poniósł klęskę w wojnie z Grecją.

Dożynki

By admin,

Praca na wsi wymaga własnego, unikalnego świętowania. W dawnej Polsce, zarówno rozpoczęcie prac w polu, jak i ich zakończenie wiązało się z pewnym rytuałem. Praca, połączona z magią, dawała rezultat w postaci plonów; zaś ten najważniejszy efekt był najbardziej celebrowany. Ze względu na stosunki społeczne panujące w naszym kraju do początków XIX wieku, odbiorcą odprawianych rytuałów był książę, król, następnie zaś dziedzic jako właściciel wsi. Pod ich czujnym okiem odbywało się święto plonów, dożynki, czy wieniec.

Obława augustowska

By admin,

Obława augustowska, przeprowadzona w lipcu 1945 roku była największą zbrodnią dokonaną przez wojska sowieckie na obywatelach polskich po zakończeniu II wojny światowej. Mimo to – do lat osiemdziesiątych XX w.- żadne podręczniki szkolne ani historyczne słowniki nic nie wspominały na ten temat. Jeszcze dziś losy wielu osób zaginionych podczas obławy nie są znane. Rodziny zaginionych ciągle czekają na odkrycie prawdy o swoich utraconych bliskich.

Wywiad z Piotrem Szymanowskim- członkiem zespołu Rospuda, solistą

By admin,

Piotr Szymanowski jest członkiem zespołu Rospuda. Występuje z zespołem już 17 lat. W 2015 roku zajął II miejsce jako solista w Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym. Piotr Szymanowski udzielił również wywiadu dla II Programu Polskiego Radia i do Radia Lublin.