Historykon

Stulecie Nowych Motul (2011rok)

By admin,

Zapach łąk, pola porośnięte zbożem, drzewa uginające się od owoców, las, gdzie maliny, poziomki i grzyby wabią smakiem, jezioro Białe… […]

Semiramida

By admin,

„ Natura dała mi postać kobiety, ale czyny moje postawiły mnie obok największych mężów tego świata. Panowałam w królestwie Ninosa, […]

Kevin Powers „Żółte ptaki”

By admin,

Nie ma sprawiedliwej wojny. Samo znaczenie tego słowa wyznacza przemoc, wrogość w stosunku do drugiego człowieka, śmierć, strach, grozę i rozpacz. Można w sposób poetycki opisać bohaterstwo, odwagę i bohaterów, można jednak przedstawić wojnę tak, jak Kevin Powers- jako stygmat, piętno na duszy jej uczestników. Ślad, który mimo wysiłków, by zapomnieć, rzutuje na każdy dzień ich życia .

„Zapach miasta po burzy”

By admin,

Jeśli można powiedzieć, że istnieje lektura, w której tło dokładnie mogę się wpisać, jest nią „Zapach miasta po burzy” Olgierda Świerzewskiego. Wielki, niezwyciężony ZSRR, jego potęga i wszechobecność towarzyszyły mojemu dzieciństwu. Puszkin, Lermontow, Majakowski – to poeci, których znaliśmy, zaczytywaliśmy się w egzystencjalno- historycznych powieściach Szołochowa, L.Tołstoja, A. Tołstoja i Dostojewskiego.

W Miodoborzu

By admin,

Miodoborze zapoznaje odwiedzających z tradycją wsi, łącząc lata minione z nowoczesną elegancją przekazu. Każdy fragment tego miejsca powoduje błysk w oku. Urokiem emanują : rzeka za domem, staw, kameralne miejsce na ognisko, boisko, gdzie można pobiegać, park maszyn i muzeum dawnej wsi, gdzie czas zatrzymał się w miejscu. Tam właśnie można usiąść na leżance i sądzę, że gospodarze pozwoliliby wtulić się w starą burkę, gdyby było zimno.

Szlakiem fortyfikacji _ Filipów

By admin,

Na terenie Filipowa odnaleźć można pozostałości niemieckich fortyfikacji tzw. strefy ochronnej granicy Prus Wschodnich i Południowych Prus Wschodnich. Większość z nich została zniszczona przez rosyjskich saperów, część zachowanych jest dziedzictwem kulturowym minionych dni. Na podstawie zachowanych fragmentów można domniemywać, jaką rolę w wojnie odgrywało budownictwo obronne, jak wiele wysiłku i materiału włożono, by służyło ono celom militarnym.

Dariusz I Wielki

By admin,

Król perski. Nazywał siebie królem królów, gdyż pozostawiał przy władzy monarchów, zasiadających na tronach przed podbojem ich ziem. W swoim ogromnym imperium tolerował różne religie; zgodził się na odbudowę żydowskiej świątyni w Jerozolimie. Poniósł klęskę w wojnie z Grecją.