Historykon

Historia zespołu „Rospuda”

admin,

Początki

Zespół ludowy Rospuda został założony w 1984 roku. Inicjatorką założenia grupy była pani Helena Kibitlewska, obecna pani kierownik. Z miłości do muzyki, chcąc kultywować ludowe tradycje i kulturę muzyczną namówiła starsze i młodsze kobiety, by wspólnie utworzyły zespół śpiewaczy. Początkowo w zespole śpiewały same kobiety.

 

Pierwszy skład to:
Helena Kibitlewska
Władysława Tesko
Aniela Kibitlewska
Urszula Sierocka
Romualda Jendzul
Krystyna Wójtowicz
Mirosława Ślimkowska
Anna Ślimkowska
Helena Zdanio
Danuta Zdanio
Irena Sztejter
Krystyna Bednarek
Jadwiga Wiatrowska

Działalność

W roku 1998 do zespołu dołączyło kilku mężczyzn ,którzy śpiewali w chórze kościelnym i od tego roku Rospuda stała się zespołem żeńsko męskim. Od początku swego istnienia zespół uświetniał swymi występami wiele uroczystości, organizowanych w GOK w Filipowie. Występował też w Zespole Szkół w Filipowie oraz w Motulach, aby zapoznać dzieci z pieśniami ludowymi. Brał udział w konkursach, przeglądach, jarmarkach folkloru.

W latach 1985- 1998 zespół brał udział w Jarmarku Folkloru Województwa Suwalskiego w Węgorzewie a od 1990 roku uczestniczy w Suwalskich Jarmarkach folkloru, gdzie wykonuje najdawniejsze pieśni gwarą naszego regionu. Rospuda występuje w zrekonstruowanych strojach z naszego regionu sprzed 1914 roku. Wykonuje dawne pieśni niepodległościowe, wojackie i patriotyczne, dając młodszemu pokoleniu możliwość poznania zanikającej kultury naszego regionu. Zespół wystąpił dwukrotnie w widowiskach chodzenia z Herodem na Suwalskim Jarmarku Folkloru w Węgorzewie. W 2000 roku wystąpił na Zgromadzeniu Kobiet Wiejskich w Warszawie.

Kilkakrotnie prezentował pieśni śpiewane gwarą dla studentów i pracowników naukowych Uniwersytetu Warszawskiego Filia w Białymstoku, pracujących pod przewodnictwem prof. Barbary Falińskiej.
Rospuda brała niejednokrotnie udział w konkursach chórów amatorskich, występując z sukcesami z dwu i trzy-głosowymi pieśniami chóralnymi.
Zespół zrealizował kilkaset występów w makroregionie północno- wschodniej Polski oraz na terenie sąsiedniej Litwy.
W 2013 reprezentował Gminę Filipów na jubileuszowej paradzie z okazji 500-lecia województwa podlaskiego w Białymstoku.
Ludowy zespół śpiewaczy Rospuda dotychczas nagrał trzy płyty- w 2004 roku kolędy, w 2015 roku dwupłytowy album z pieśniami biesiadnymi, w 2016- pieśni patriotyczne.

Współczesność

Obecnie w zespole śpiewają:
Helena Kibitlewska,
Romualda Jendzul
Krystyna Wójtowicz
Jadwiga Sikorska
Piotr Sikorski
Jadwiga Szymanowska
Piotr Szymanowski
Małgorzata Rant
Halina Orłowska
Julian Sójkowski
Jan Ślimkowski
Bolesław Renkiewicz
Urszula Zadykowicz
Agnieszka Łaskowska.

Nagrody i wyróżnienia

Przez 30 lat zespół i jego członkowie zdobyli wiele nagród. Oto niektóre z nich:
Szczególne wyróżnienie solistki Anieli Kibitlewskiej oraz wyróżnienie zespołu dla najbardziej wartościowy program podczas X Suwalskiego Jarmarku Folkloru w Węgorzewie w 1987 roku.
Wyróżnienie podczas XI, XII i XIII Suwalskiego Jarmarku Folkloru w Węgorzewie- w roku 1988, 1989 i 1990.
Wyróżnienie przyznane zespołowi na XXIV Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą w 1990 roku.
Wyróżnienie zespołu podczas XV, XVI i XVII Suwalskiego Jarmarku Folkloru w Węgorzewie w roku 1992, 1993 i 1994.
Nagroda Główna Brązowa Baszta przyznana zespołowi na XXX Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą w 1996 roku.
Nagroda w II Wojewódzkim Przeglądzie Pieśni Patriotycznej pod hasłem „Ziarna pamięci” w Białymstoku w 1990 roku.
I miejsce w Podlaskim Turnieju Chórów w Czarnej Białostockiej w 2000roku.
3 miejsce w II Przeglądzie Chórów A Capella Polski Północno- Wschodniej pt.” Hej koleda, kolęda” w Ełku w 2001 roku,
Wyróżnienie przyznane zespołowi na I Diecezjalnym Festiwalu Ekumenicznym w Suwałkach w 2002 roku.
3 nagroda przyznana zespołowi na XXXVIII Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą w 2004 roku.
3 nagroda przyznana solistce Anieli Kibitlewskiej na XL Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą w 2006 roku.
Nagroda „Szembelówka” przyznana Helenie Kibitlewskiej przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Gminy Filipów w kategorii Kultura i Oświata, w uznaniu dla działalności promującej gminę w 2006 roku.
Jadwiga Sikorska członkini zespołu „Rospuda” na XLI Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym w kategorii „ Mistrz- uczeń” uzyskali tytuł Laureata i otrzymali nagrodę ufundowaną przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2007 roku.
3 nagroda Heleny Kibitlewskiej w Konkursie Marszałka Województwa Podlaskiego o nagrodę Kryształowej Koniczyny w 2011 roku.
III nagroda przyznana zespołowi na XLV Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą w 2011 roku.
I nagroda dla Juliana Jagłowskiego – ucznia i Heleny Kibitlewskiej – mistrzyni , w kategorii Duży- Mały w grupie śpiewaków na XLVI Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą w2012 roku.
II nagroda dla Heleny Kibitlewskiej z zespołami „Młoda Rospuda z Filipowa” w kategorii Duży- Mały w grupie śpiewaków na XLVII Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą w2013 roku.
II miejsce w II Przeglądzie Kapel i Zespołów Folklorystycznych w Giżycku w 2013 roku
II nagroda przyznana soliście Piotrowi Szymanowskiemu na XLIX Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą w 2015 roku … i in.

Gdzie słyszysz pieśń, tam idź

Poprzez propagowanie pieśni ludowych regionu Rospuda utrwala polską tradycję, rozbudza świadomość regionalną i narodową. W pieśniach odnajdujemy bowiem nie tylko dawną gwarę, głęboki związek z życiem wspólnotowym, wyznaczonym przez cykl rodzinny, życiowy, jak i doroczny- kalendarzowy, ale także znaczenie muzyki w codziennym życiu. Dawne pieśni, wykonywane przez zespół są swoistą, oryginalną twórczością, alternatywną wobec kultury masowej.
Osiągnięcia zespołu są zaś doskonałą promocją gminy i regionu.

Źródła:

Kronika zespołu