Historykon

Życie w PRL-u . Wywiad z Mieczysławem i Zofią Perkowskimi

admin,

Dlaczego wprowadzono stan wojenny?

Chciano zapobiec wojnie domowej i ingerencji państw Wschodu.

 

Dlaczego w zakładach pracy organizowano strajki?

Robotnicy buntowali się przeciwko niskim zarobkom, warunkom pracy a także przeciwko władzy.

 

Jaką nazwę nosił najliczniejszy związek zawodowy?

Była to „Solidarność”.

 

Kto był przywódcą „Solidarności”?

Przywódcą „Solidarności” był Lech Wałęsa, późniejszy prezydent.

 

Czy łatwo było uzyskać paszport w celu wyjazdu za granicę?

Niestety, nie wszyscy otrzymywali paszporty na wyjazd z kraju.

 

W jaki sposób ludzie zaopatrywali się w żywność, gdy w sklepach było pusto?

Każdy otrzymywał „Kartkę żywnościową”. Gdy przywożono towar do sklepu stawał w długiej kolejce i dokonywał zakupów w takiej ilości, jaką miał na „kartce”.

Czy kartki były jednakowe dla wszystkich?

Nie. „Kartki” były zróżnicowane; dzieci miały inne towary (w tym raz na miesiąc czekoladę), a kobiety w ciąży inne (więcej wędlin).

 

Jak zaopatrywano się w przedmioty codziennego użytku, odzież i obuwie?

Na buty były talony, a po pozostałe rzeczy ludzie stali w kolejkach nawet 2 dni.

 

Gdzie robiły zakupy grupy uprzywilejowane (policja, wojsko)?

W specjalnych sklepach resortowych, do których inni nie mieli wstępu.

 

Jak w PRL-u nazywano ludzi, którzy nie pracowali?

Nazywano ich „niebieskimi ptakami” i byli ścigani przez Milicję Obywatelską.

 

Dziękuję Wam za wywiad.

Wywiad przeprowadziła Oliwia Sieńkowska.

Zdjęcia (K.Panek) pochodzą z Muzeum Sali BHP w Gdańsku.