Historykon

Historia zespołu „Rospuda”

By admin,

Poprzez propagowanie pieśni ludowych regionu Rospuda utrwala polską tradycję, rozbudza świadomość regionalną i narodową. W pieśniach odnajdujemy bowiem nie tylko dawną gwarę, głęboki związek z życiem wspólnotowym, wyznaczonym przez cykl rodzinny, życiowy, jak i doroczny- kalendarzowy, ale także znaczenie muzyki w codziennym życiu. Dawne pieśni, wykonywane przez zespół są swoistą, oryginalną twórczością, alternatywną wobec kultury masowej.

Jestem nauczycielem

By admin,

Tekst pochodzi z opowiadań J. Canfielda i M. Hansena. Jest to prezentacja zawodu, który wykonuję.

Żydzi w Filipowie

By admin,

Żydzi stanowili nieodłączny element mozaiki kulturowej Suwalszczyzny. Osadnictwo żydowskie na tych terenach pojawiło się w XVI wieku. Przybywali tu  Żydzi z Litwy oraz uchodźcy żydowscy z miast Korony, które uzyskały przywilej de non tolerandis Judaeis zakazujący osiedlania się Żydów, prześladowani w  wojnach religijnych Żydzi z Niemiec, oraz Żydzi z Ukrainy uciekający przed powstaniem Chmielnickiego (na podst. J. Kotyńska Stetkiewicz, G.Ryżewski, 2005).

Staroobrzędowcy

By admin,

Staroobrzędowcy- zwani również starowiercami, filiponami i raskolnikami- jako odrębna grupa wyznaniowa pojawili się w drugiej połowie XVII wieku. Wtedy to oddzielili się od Kościoła prawosławnego w Rosji. Bezpośrednią przyczyną rozłamu była niechęć do reformy ksiąg liturgicznych i zmian w obrzędach religijnych, wprowadzonych przez patriarchę rosyjskiego- Nikona.

Peowiacy

By admin,

Polska Organizacja Wojskowa była organizacją założoną przez Józefa Piłsudskiego. Była to organizacja paramilitarna, chociaż większość jej członków w czasie I wojny światowej lub wkrótce po niej- w wojnie polsko- bolszewickiej- stała się żołnierzami. Peowiacy prowadzili działalność dywersyjną, szkoleniową, brali udział w bojowych akcjach, później powstaniach – wielkopolskim, sejneńskim, powstaniach śląskich. Współcześnie organizacja została reaktywowana przez młodzież. Peowiacy szkolą się z zakresu wojskowości, terenoznawstwa, topografii, strzelectwa… etc. Biorą udział w rekonstrukcjach, są filarem świąt państwowych, pomagają wojsku, organizują pokazy i szkolenia patriotyczno- obywatelskie.

Matka królów

By admin,

Królowa Elżbieta z domu Habsburg, zwana Rakuszanką (Rakuszanie- dawniej czeska nazwa Austriaków, stosowana w polszczyźnie)zapisała się w historii zaszczytnym przydomkiem „Matka królów” , gdyż spośród trzynaściorga jej potomstwa z Kazimierzem Jagiellończykiem aż czterech jej synów nosiło koronę, zaś jeden z nich- Kazimierz- został świętym.

Dzieje Filipowa- scenariusz na święta lokalne

By admin,

W scenariuszu ujęto historię miejscowości. Aktorzy to postacie z dziejów. Są tu Jaćwingowie, Krzyżacy, Zygmunt August i in. Wykorzystano wiersze Marii Konopnickiej, teksty historyczne oraz twórczość własną.

Józef Piłsudski i jego legenda

By admin,

„Piłsudski był człowiekiem czynu, wypowiadał się głównie czynami, jak Napoleon czy Aleksander Wielki. Do historii przechodzą często ludzie, którzy działając nawet krótko, w jednym, ale decydującym momencie potrafili na szale losów rzucić samych siebie…Piłsudski oddziaływał na naszą historię przez lat kilkadziesiąt; pokonany- wracał kilkakrotnie, rozpoczynał swą pracę w innym miejscu, z innymi ludźmi…” (B. Urbankowski)

Tatarskim szlakiem województwa podlaskiego

By admin,

Wyprawa „Tatarskim szlakiem województwa podlaskiego” stanowi jeden z elementów poznawania wielokulturowości i wielowyznaniowości województwa. Jest tym bardziej interesujący, iż zarówno wyznanie (islam) jak i kultura tatarska mimo, iż są odmienne od polskich tradycji , wpisały się do tradycji polskich poprzez wielowiekową więź historyczną.