Historykon

Dożynki

By admin,

Praca na wsi wymaga własnego, unikalnego świętowania. W dawnej Polsce, zarówno rozpoczęcie prac w polu, jak i ich zakończenie wiązało się z pewnym rytuałem. Praca, połączona z magią, dawała rezultat w postaci plonów; zaś ten najważniejszy efekt był najbardziej celebrowany. Ze względu na stosunki społeczne panujące w naszym kraju do początków XIX wieku, odbiorcą odprawianych rytuałów był książę, król, następnie zaś dziedzic jako właściciel wsi. Pod ich czujnym okiem odbywało się święto plonów, dożynki, czy wieniec.

Obława augustowska

By admin,

Obława augustowska, przeprowadzona w lipcu 1945 roku była największą zbrodnią dokonaną przez wojska sowieckie na obywatelach polskich po zakończeniu II wojny światowej. Mimo to – do lat osiemdziesiątych XX w.- żadne podręczniki szkolne ani historyczne słowniki nic nie wspominały na ten temat. Jeszcze dziś losy wielu osób zaginionych podczas obławy nie są znane. Rodziny zaginionych ciągle czekają na odkrycie prawdy o swoich utraconych bliskich.

Wywiad z Piotrem Szymanowskim- członkiem zespołu Rospuda, solistą

By admin,

Piotr Szymanowski jest członkiem zespołu Rospuda. Występuje z zespołem już 17 lat. W 2015 roku zajął II miejsce jako solista w Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym. Piotr Szymanowski udzielił również wywiadu dla II Programu Polskiego Radia i do Radia Lublin.

Historia zespołu „Rospuda”

By admin,

Poprzez propagowanie pieśni ludowych regionu Rospuda utrwala polską tradycję, rozbudza świadomość regionalną i narodową. W pieśniach odnajdujemy bowiem nie tylko dawną gwarę, głęboki związek z życiem wspólnotowym, wyznaczonym przez cykl rodzinny, życiowy, jak i doroczny- kalendarzowy, ale także znaczenie muzyki w codziennym życiu. Dawne pieśni, wykonywane przez zespół są swoistą, oryginalną twórczością, alternatywną wobec kultury masowej.

Jestem nauczycielem

By admin,

Tekst pochodzi z opowiadań J. Canfielda i M. Hansena. Jest to prezentacja zawodu, który wykonuję.

Żydzi w Filipowie

By admin,

Żydzi stanowili nieodłączny element mozaiki kulturowej Suwalszczyzny. Osadnictwo żydowskie na tych terenach pojawiło się w XVI wieku. Przybywali tu  Żydzi z Litwy oraz uchodźcy żydowscy z miast Korony, które uzyskały przywilej de non tolerandis Judaeis zakazujący osiedlania się Żydów, prześladowani w  wojnach religijnych Żydzi z Niemiec, oraz Żydzi z Ukrainy uciekający przed powstaniem Chmielnickiego (na podst. J. Kotyńska Stetkiewicz, G.Ryżewski, 2005).

Staroobrzędowcy

By admin,

Staroobrzędowcy- zwani również starowiercami, filiponami i raskolnikami- jako odrębna grupa wyznaniowa pojawili się w drugiej połowie XVII wieku. Wtedy to oddzielili się od Kościoła prawosławnego w Rosji. Bezpośrednią przyczyną rozłamu była niechęć do reformy ksiąg liturgicznych i zmian w obrzędach religijnych, wprowadzonych przez patriarchę rosyjskiego- Nikona.

Peowiacy

By admin,

Polska Organizacja Wojskowa była organizacją założoną przez Józefa Piłsudskiego. Była to organizacja paramilitarna, chociaż większość jej członków w czasie I wojny światowej lub wkrótce po niej- w wojnie polsko- bolszewickiej- stała się żołnierzami. Peowiacy prowadzili działalność dywersyjną, szkoleniową, brali udział w bojowych akcjach, później powstaniach – wielkopolskim, sejneńskim, powstaniach śląskich. Współcześnie organizacja została reaktywowana przez młodzież. Peowiacy szkolą się z zakresu wojskowości, terenoznawstwa, topografii, strzelectwa… etc. Biorą udział w rekonstrukcjach, są filarem świąt państwowych, pomagają wojsku, organizują pokazy i szkolenia patriotyczno- obywatelskie.

Matka królów

By admin,

Królowa Elżbieta z domu Habsburg, zwana Rakuszanką (Rakuszanie- dawniej czeska nazwa Austriaków, stosowana w polszczyźnie)zapisała się w historii zaszczytnym przydomkiem „Matka królów” , gdyż spośród trzynaściorga jej potomstwa z Kazimierzem Jagiellończykiem aż czterech jej synów nosiło koronę, zaś jeden z nich- Kazimierz- został świętym.