Historykon Izba Tradycji Regianalnej

Sierp

Może to i przeżytek, ale to jeszcze sierp tatowy, ja z jego ręki przejął i tobie jako następcy przekazuję, żeby ty zawsze nim pierwszą garść ziemi zaczynał, bo ty tu teraz gospodarz.

„Nie ma mocnych”

 

Sierp- to proste narzędzie rolnicze do żęcia zboża, lnu, trawy. Składa się z żelaznego, wykutego przez kowala ostrego półksiężyca, osadzonego na drewnianej rączce. Żęcie sierpem polegało na chwytaniu wiązki roślin jedną ręką, drugą zaś ścinało się je możliwie jak najniżej. We wsi polskiej sierp był niejednokrotnie symbolem własności gospodarstwa- przekazywano go z pokolenia na pokolenie jako przedmiot kultywowania tradycji. Do dziś w niektórych gospodarstwach przed wjazdem kombajnu na pola, pierwszą wiązkę tradycyjnie kosi się sierpem.

 

 

Właściciel: Konstanty Wróblewski