Historykon

Jeśli widzę da­lej to tyl­ko dla­tego, że stoję na barkach olbrzymów. Isaac Newton

admin,

Fizyk, matematyk…etc.

Uważany jest za najsłynniejszego uczonego w dziejach świata. Zajmował się fizyką, matematyką, astronomią, filozofią, historią, był też badaczem Biblii. Żyjący w czasach Newtona, uczony i matematyk- G.W. Leibnitz, pisał o swym adwersarzu (prowadzili publiczny spór o to, kto jest autorem rachunku różniczkowego):

„ Oceniając rozwój matematyki od początku świata do czasów Newtona, trzeba stwierdzić, że to, czego on dokonał stanowi znacznie lepszą część”.

Znane są też słowa austriackiego fizyka i filozofa, który na początku XX wieku twierdził: „ Wszystko, czego od jego (Newtona) czasów dokonano w matematyce, było dedukcyjnym, formalnym i matematycznym rozwinięciem mechaniki opartym na prawach Newtona”.

Uczeń

Ojciec Newtona zmarł przed jego narodzinami, zaś matka chłopca powtórnie wyszła za mąż. Isaaca wychowywała babcia. Twórca prawa powszechnego ciążenia od dzieciństwa wykazywał uzdolnienia w dziedzinie mechaniki. Twierdzono też, że ma „złote ręce”. Był zdolnym dzieckiem, jednak w szkole nie uważał i nie zwrócił na siebie większej uwagi. Konstruował natomiast zabawki, którymi bawiły się inne dzieci. Michael Hart, który w swym zestawieniu „ 100 postaci, które miały największy wpływ na dzieje ludzkości” umieszcza Newtona na 2 miejscu w hierarchii najważniejszych postaci, wspomina, iż „ matka zabrała go ze szkoły w nadziei, że zostanie rolnikiem”. Rolnikiem nie został, za to wkrótce został wysłany do Grantham Grammar School, gdzie został najlepszym uczniem. Wkrótce też znalazł się na uniwersytecie w Cambridge, gdzie uzyskał stopień naukowy. Bardziej cenił teorie Galileusza, Kopernika, Keplera, niż dzieła uczonych starożytnych na których opierał się program nauczania w uniwersytecie.

Natura światła i prawa mechaniki

Badając naturę światła, po przeprowadzeniu wielu doświadczeń i starannej analizie, odkrył, że białe światło jest mieszaniną wszystkich barw tęczy. Przeprowadził też analizę konsekwencji praw odbicia i załamania światła.

Isaac Newton

Zaprojektował i zbudował pierwszy teleskop zwierciadlany, używany do dziś w większości obserwatoriów. Wyniki badań zaprezentował Brytyjskiemu Towarzystwu Królewskiemu gdy miał dwadzieścia lat. Prawdopodobnie w wieku 23 lub 24 lat odkrył rachunek całkowy. Najbardziej znane odkrycie- prawo powszechnego ciążenia –wiąże się z legendą o spadającym jabłku, które Newton zaobserwował w czasie odpoczynku w ogrodzie.
Newton położył fundament pod współczesną naukę, a stało się to za sprawą sformułowania trzech praw mechaniki, wraz z prawem ciążenia:
Nic się nie zdarzy dopóki nie zacznie działać siła. Siła przyłożona do ciała jest równa jego masie pomnożonej przez jego przyśpieszenie F=m*a. Każdej akcji towarzyszy równa i przeciwnie do niej skierowana reakcja.Na podstawie tych trzech kolejnych praw, zostały w tej samej kolejności ułożone, trzy zasady dynamiki. Posługując się rachunkiem całkowym Newton wykazał, jak prawa te można stosować do wynajdywania rozwiązań w konkretnych sytuacjach- problemach naukowych i technicznych. Za jego życia największe wrażenie wywarło wykorzystanie jego praw w astronomii; precyzyjnego obliczenia położenia gwiazd oraz planet.
Newton poświęcił też dużą część życia na studiowanie i analizę Biblii.
Był też politykiem, ale podobno oprócz prośby o otwarcie okna na sali posiedzeń, nie wygłosił żadnej znaczącej mowy. Mimo, iż był ważną osobą już za życia, nie ułożył sobie życia osobistego. Nie miał żony ani dzieci. Isaac Newton był nie tylko największą postacią swoich czasów. W dziejach świata trudno jest odnaleźć osobę, która dokonała by tak wiele w ciągu zaledwie jednego życia.

Zródła:

M. Hart, Sto postaci, które miały największy wpływ na dzieje ludzkości, Warszawa 1996.
http://scidiv.bellevuecollege.edu/Math/Newton.html
stary zeszyt z fizyki