Historykon

Kategoria: Uroczystości

Dzieje Filipowa- scenariusz na święta lokalne

By admin,

W scenariuszu ujęto historię miejscowości. Aktorzy to postacie z dziejów. Są tu Jaćwingowie, Krzyżacy, Zygmunt August i in. Wykorzystano wiersze Marii Konopnickiej, teksty historyczne oraz twórczość własną.