Historykon

Kategoria: Region

Szlakiem fortyfikacji _ Filipów

By admin,

Na terenie Filipowa odnaleźć można pozostałości niemieckich fortyfikacji tzw. strefy ochronnej granicy Prus Wschodnich i Południowych Prus Wschodnich. Większość z nich została zniszczona przez rosyjskich saperów, część zachowanych jest dziedzictwem kulturowym minionych dni. Na podstawie zachowanych fragmentów można domniemywać, jaką rolę w wojnie odgrywało budownictwo obronne, jak wiele wysiłku i materiału włożono, by służyło ono celom militarnym.

Żydzi w Filipowie

By admin,

Żydzi stanowili nieodłączny element mozaiki kulturowej Suwalszczyzny. Osadnictwo żydowskie na tych terenach pojawiło się w XVI wieku. Przybywali tu  Żydzi z Litwy oraz uchodźcy żydowscy z miast Korony, które uzyskały przywilej de non tolerandis Judaeis zakazujący osiedlania się Żydów, prześladowani w  wojnach religijnych Żydzi z Niemiec, oraz Żydzi z Ukrainy uciekający przed powstaniem Chmielnickiego (na podst. J. Kotyńska Stetkiewicz, G.Ryżewski, 2005).

Staroobrzędowcy

By admin,

Staroobrzędowcy- zwani również starowiercami, filiponami i raskolnikami- jako odrębna grupa wyznaniowa pojawili się w drugiej połowie XVII wieku. Wtedy to oddzielili się od Kościoła prawosławnego w Rosji. Bezpośrednią przyczyną rozłamu była niechęć do reformy ksiąg liturgicznych i zmian w obrzędach religijnych, wprowadzonych przez patriarchę rosyjskiego- Nikona.

Kurhany w Garbasie I

By admin,

Cmentarzysko kurhanowe w Garbasie I znajduje się w niezwykle malowniczym miejscu. Na wzgórzu, z którego rozpościera się piękny widok na okolicę znajduje się 6 kurhanów, nieopodal zaś wznosi się majestatycznie kurhan książęcy.

POW – sekcja Motule, gmina Czostków

By admin,

Opowieść o motulskiej sekcji Polskiej Organizacji Wojskowej na podstawie wspomnień i życiorysu Władysława Panka. W tekście wykorzystano materiały i źródła archiwalne oraz pamiątki rodzinne autorki.

Motule Nowe

By admin,

Motule Nowe to wieś w gminie Filipów, w powiecie suwalskim. Jest to miejscowość typowo rolnicza. Atrakcje wsi to las, jezioro oraz piękne krajobrazy.