Historykon

Kategoria: Filipów

Z dziejów Kościoła w Filipowie

By admin,

 Polska niepodległa – lata 968-1772 Już w XVI wieku na terenie Filipowa większość religijną stanowili katolicy.  Z listu Zygmunta Augusta […]

Przemyt w Filipowie (aktualizacja)

By admin,

Wykorzystując przygraniczne położenie z Prusami, na terenach gminy Filipów kwitł przemyt. Zajęcie powszechne i trwałe, sięgające początków XIX wieku, szczególnie […]

Szkoła w Filipowie

By admin,

  „Nie ma większego bogactwa w narodzie nad światłych obywateli. ” Jan Paweł II   Zapewne przed rokiem 1585 na terenach […]

Historia Filipowa

By admin,

Filipów to miejscowość położona w Dolinie Rospudy w  powiecie suwalskim. To wieś gminna, w której zamieszkuje ponad 2 tys. osób. […]

Szlakiem fortyfikacji _ Filipów

By admin,

Na terenie Filipowa odnaleźć można pozostałości niemieckich fortyfikacji tzw. strefy ochronnej granicy Prus Wschodnich i Południowych Prus Wschodnich. Większość z nich została zniszczona przez rosyjskich saperów, część zachowanych jest dziedzictwem kulturowym minionych dni. Na podstawie zachowanych fragmentów można domniemywać, jaką rolę w wojnie odgrywało budownictwo obronne, jak wiele wysiłku i materiału włożono, by służyło ono celom militarnym.