Historykon

Kategoria: Nowożytność

Matka królów

By admin,

Królowa Elżbieta z domu Habsburg, zwana Rakuszanką (Rakuszanie- dawniej czeska nazwa Austriaków, stosowana w polszczyźnie)zapisała się w historii zaszczytnym przydomkiem „Matka królów” , gdyż spośród trzynaściorga jej potomstwa z Kazimierzem Jagiellończykiem aż czterech jej synów nosiło koronę, zaś jeden z nich- Kazimierz- został świętym.

Jeśli widzę da­lej to tyl­ko dla­tego, że stoję na barkach olbrzymów. Isaac Newton

By admin,

Nature and Nature’s laws lay hid in Wight „Good Said, Let Newton be!” And all was light. (A. Pope)
Isaac Newton urodził się w tym samym roku, gdy zmarł Galileusz, odkrywca ruchu przyspieszonego swobodnie spadających ciał (nie poddanych działaniu żadnych sił zewnętrznych). Jakkolwiek jednak zarówno Galileusz, jak i Kopernik odrzucili błędne koncepcje starożytnych, przed Newtonem nikt nie sformułował spójnej teorii, dotyczącej ruchu.