Historykon

Kategoria: Epoki historyczne

Za co kochamy Mieszka I

By admin,

Doceniając osiągnięcia Wielkich Polaków, chylę czoła przed twórcą państwa polskiego – Mieszkiem I Piastem. Podziwiam go nie tylko za to, […]

Semiramida

By admin,

„ Natura dała mi postać kobiety, ale czyny moje postawiły mnie obok największych mężów tego świata. Panowałam w królestwie Ninosa, […]

Dariusz I Wielki

By admin,

Król perski. Nazywał siebie królem królów, gdyż pozostawiał przy władzy monarchów, zasiadających na tronach przed podbojem ich ziem. W swoim ogromnym imperium tolerował różne religie; zgodził się na odbudowę żydowskiej świątyni w Jerozolimie. Poniósł klęskę w wojnie z Grecją.

Obława augustowska

By admin,

Obława augustowska, przeprowadzona w lipcu 1945 roku była największą zbrodnią dokonaną przez wojska sowieckie na obywatelach polskich po zakończeniu II wojny światowej. Mimo to – do lat osiemdziesiątych XX w.- żadne podręczniki szkolne ani historyczne słowniki nic nie wspominały na ten temat. Jeszcze dziś losy wielu osób zaginionych podczas obławy nie są znane. Rodziny zaginionych ciągle czekają na odkrycie prawdy o swoich utraconych bliskich.

Matka królów

By admin,

Królowa Elżbieta z domu Habsburg, zwana Rakuszanką (Rakuszanie- dawniej czeska nazwa Austriaków, stosowana w polszczyźnie)zapisała się w historii zaszczytnym przydomkiem „Matka królów” , gdyż spośród trzynaściorga jej potomstwa z Kazimierzem Jagiellończykiem aż czterech jej synów nosiło koronę, zaś jeden z nich- Kazimierz- został świętym.

O Homerze, który całą Helladę wykształcił

By admin,

Epopeja homerowska była dla Greków tym, czym jest Biblia dla chrześcijan. To ona dawała podstawy wychowania i nauki młodzieży. Rapsodowie wygłaszali jego utwory na ucztach i większych zgromadzeniach. Kim był Homer i dlaczego jego utwory jako klasyka są kanonem współczesnego erudyty.

Jeśli widzę da­lej to tyl­ko dla­tego, że stoję na barkach olbrzymów. Isaac Newton

By admin,

Nature and Nature’s laws lay hid in Wight „Good Said, Let Newton be!” And all was light. (A. Pope)
Isaac Newton urodził się w tym samym roku, gdy zmarł Galileusz, odkrywca ruchu przyspieszonego swobodnie spadających ciał (nie poddanych działaniu żadnych sił zewnętrznych). Jakkolwiek jednak zarówno Galileusz, jak i Kopernik odrzucili błędne koncepcje starożytnych, przed Newtonem nikt nie sformułował spójnej teorii, dotyczącej ruchu.

Martin Luther King

By admin,

Martin Luther King- człowiek, który śnił o dniu, w którym wszyscy ludzie będą równi, bez względu na kolor skóry. Pastor, który zamiast przemocy używał słów i wiary. W 1964 roku został najmłodszym jak na owe czasy laureatem pokojowej Nagrody Nobla.

Wilhelm Zdobywca

By admin,

Zdolny, ambitny i despotyczny Wilhelm Zdobywca wywarł ogromny wpływ na rozwój Anglii. Był najważniejszym królem angielskim, chociaż nie był Anglikiem. Wprowadził w Anglii rozwiniętą formę feudalizmu, ustanowił silny centralistyczny rząd, zaś państwo tak silne, że podbój kraju przez Wilhelma zdobywcę był ostatnią udaną inwazją na Anglię.